ISSN 2490-3329 (Print)
ISSN 2303-7954 (Online)

Uređivački odbor

Scripta Medica (Banja Luka)

DRUŠTVO DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

UREĐIVAČKI ODBOR

Glavni urednik

Miloš P. Stojiljković

Urednici

Zoran Vujković
Nenad Ponorac

 

Članovi

Mirza Dilić
Darko Golić
Jasmin Komić
Tamara Kovačević Preradović
Zdenka Krivokuća
Vanda Marković Peković
Amela Matavulj
Milka Mavija
Lana Nežić
Verica Pavlić
Miroslav Petković
Jelica Predojević
Nela Rašeta
Milan Simatović
Svjetlana Stoisavljević  Šatara
Gordana Tešanović
Antonija Verhaz
Stojko Vidović
Vlastimir Vlatković
Duško Vulić
Enver Zerem

 

IZDAVAČKI SAVJET

Predsjednici

Prof. dr Siniša Miljković
Prof. dr Ranko Skrbić

Članovi

Tatjana Nožica-Radulović
Goran Spasojević
Radoslav Gajanin
Peđa Kovačević
Dražan Erić
Milenko Krneta

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Hani Al-Salami, Perth, Australija
Jakob Bergsland, Oslo, Norveška
Miodrag J. Čolić, Beograd, Srbija
Dragan M. Djuric, Beograd, Srbija
Ognjen Gajić, Rochester, USA
Vojka Gorjup, Ljubljana, Slovenija
Rajko Igić,  Čikago, USA
Rowland Iling, London, UK
Slavenka Janković, Beograd, Srbija
Zoran Krivokapić, Beograd, Srbija
Nebojša Lalić, Beograd, Srbija
Milomir Ninković, Minhen, Njemačka
Rade Paravina,  Hjuston, USA
Predrag Peško, Beograd, Srbija
Tatjana Simić, Beograd, Srbija
Petar Slankamenac, Novi Sad, Srbija
Ricky Sharma, London, UK
Wataru Shimizu, Tokio, Japan
George Sutherland, London, UK
Gordan Vujanić, Cardiff, UK
Andreas Zuckermann, Beč, Austrija
Nathan D. Wong, Irvine, USA

 

Tehnički sekretar: Slavica Serdar Janjuš
Lektor za engleski jezik: Vesna ĐurovićDizajn i prelom: CGM, Dragan Prlja s.p.


Štampa: Grafix s.p., Banjaluka

 

Izdavači:

Društvo doktora medicine RS, Medicinski fakultet, Banja Luka

 

 

ISSN 0350-8218 (Štampano izdanje)

ISSN 2303-7954 (Online izdanje)