ISSN 2490-3329 (Print)
ISSN 2303-7954 (Online)

Godina 45, Broj 2 (oktobar 2014.)

Pismo urednika
M. MAVIJA

ORIGINALNI RAD
Komparacija abdominalne punkcije i diuretika tokom terapije ascitesa
Z. MAVIJA, M. MAVIJA

ORIGINALNI RAD
Sentinel biopsija limfnog čvora kod karcinoma dojke: Validaciona studija i
komparacija metoda obeležavanja sentinel čvora
A. GUZIJAN, B. BABIĆ, Z. GOJKOVIĆ, R. GAJANIN, J. ĆULUM, D. GRAHOVAC

ORIGINALNI RAD
Kvalitet života pacijenata saniranih fiksnim i mobilnim stomatoprotetičkim
radovima
S. GNJATO

ORIGINALNI RAD
Cheneau mider u liječenju idiopatskih skolioza
D. DRAGIĆ, Đ. STEVANOVIĆ-PAPIĆ, G. TALIĆ, N. TOMIĆ, V. ŠOLAJA-KOŠČICA

STRUČNI RAD
Da li je thoracolumbar injury severity score (TLISS) još uvijek dobra osnova za
edukaciju specijalizanata ortopedije i traumatologije
L. MECCARIELLO, S. CARTA, M. FORTINA, M. MARAN, M. MUGNAINI, F. VITALIANO MUZIÌ,P. FERRATA

PRIKAZ SLUČAJA
Hronični, povratni žučni ascit: neobičan scenario
G. KUTTY, S. GUPTA, M. SEKOSAN

PRIKAZ SLUČAJA
Opturatorna kila sa Meckelovim divertikulumom u kilnoj kesi
I. NOVIĆ, J. MIŠIĆ, P. LAZIĆ

PRIKAZ SLUČAJA
Melkersson-Rosenthal Sindrom
D. TADIĆ, V. ĐAJIĆ, S. MILJKOVIĆ, M. NAZALEVIĆ, LJ. POPOVIĆ

PRIKAZ SLUČAJA
Ultrasonografsko praćenje kolateralne moždane cirkulacije kod pacijenta sa
okluzijom unutrašnje karotidne arterije
Z. VUJKOVIĆ, S. MILJKOVIĆ, V. ĐAJIĆ, D. RAČIĆ, S. MAVIJA, S. DRAGIĆ

Zahvaljujemo se na dosadašnjoj saradnji recenzentima

Uputstvo autorima za pripremu rukopisa