ISSN 2490-3329 (Print)
ISSN 2303-7954 (Online)

Pošaljite rad

Autori mogu poslati svoje radove korištenjem platforme SCIndeks Asistent na adresi:

http://aseestant.ceon.rs/index.php/scriptamed

Autori će biti u mogućnosti poslati svoje radove nakon kreiranja naloga na ovom web sajtu.