ISSN 2490-3329 (Print)
ISSN 2303-7954 (Online)

O časopisu

Scripta Medica (SM) je internacionalni časopis Društva doktora Republike Srpske i Medicinskog fkulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji objavljuje originalne članke (klinička, laboratorijska i epidemiološka istraživanja), ali i članke koji imaju za cilj da edukuju i obavijeste ljekare i stručnjake drugih biomedicinskih disciplina.

Scripta Medica, kao opšti medicinski časopis, daje prednost rukopisima o originalnim kliničkim istraživanjima. Časopis je svima, bez naknade, dostupan na internetu.

Na engleskom jeziku časopis objavljuje originalne radove, pregledne članke, specijalne članke, rješavanje kliničkog problema, prikaze slučajeva, slike iz kliničke medicine, istorijske članke i eseje.

Samo na srpskom se objavljuju prikazi knjiga, vijesti, izvještaji sa naučnih skupova, kraći edukativni i drugi članci.