ISSN 2490-3329 (Print)
ISSN 2303-7954 (Online)

Volume 44, Issue 1 (May 2013)

EDITORIAL/УВОДНИК
Case Reports and Adverse Drug Reactions
Прикази случајева и нежељене реакције лекова
R. IGIĆ, N. STOJAKOVIĆ

ORIGINAL ARTICLE/ОРИГИНАЛНИ ЧЛАНАК
Outpatient utilization of systemic antibiotics in the Republic of Srpska
Ванболничка употреба антибиотика за системску примјену у Републици Српској
V. MARKOVIĆ PEKOVIĆ,S. STOISAVLJEVIĆ-ŠATARA, R. ŠKRBIĆ

ORIGINAL ARTICLE/ОРИГИНАЛНИ ЧЛАНАК
The Influence of Gender and Laterality of Lesion on Severity of Post-Stroke Depressive Symptoms
Утицај пола и латерализације лезије на тежину постапоплектичне депресивности 
S. DRAČA

ORIGINAL ARTICLE/ОРИГИНАЛНИ ЧЛАНАК
Abbreviated UVA-Ribofl avin Corneal Collagen Cross-linking for Keratoconus and Post-LASIK Ectasia
Скраћен UVA-рибофлавин корнеални колагенски cross-linking третман кератоконуса и Post-LASIK ектазије
R.L. EPSTEIN, G.L. EPSTEIN

CASE REPORT/ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Subcutaneous Emphysema and Pneumomediastinum Following a Dental Filling Procedure
Супкутални емфозен и пнеумомедијастинум након "пломбирања" зуба
D. VORONOV, A. RUSSO, S. JULOORI, S. THOMAS

CASE REPORT/ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Atypical form of congenital excavated anomaly of the optic disc with characteristics of peripapillary staphyloma and morning glory anomaly
Атипични облик конгениталне екскавације оптичког диска са карактеристиком перипапиларног стафилома и "морнинг глори" аномалије
B. MARKIĆ, M. MAVIJA, E. IGNJATIĆ

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE/СЛИКЕ ИЗ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ

Dual Pulmonary Infections in a 57-Year-Old Male With Large Adrenal Mass
Двострука плућна инфекција код 57-годишњег мушкарца с великим адреналним тумором 
J.L. BERO

LETTER TO THE EDITOR/ПИСМО УРЕДНИКУ
Trans-Apical Trans-Catheter Aortic Valve Implantation: The Berlin Experience
ТАВИ: Берлинско искуство
J. COOCKBURN

LETTER TO THE EDITOR/ПИСМО УРЕДНИКУ
On Keratoconus Incidence in Prospective Refractive Surgery Patients
Инциденца кератоконуса у пацијената који су кандидати за рефрактивни хируршки захтват 
R.L. EPSTEIN, G.L. EPSTEIN

LETTER TO THE EDITOR/ПИСМО УРЕДНИКУ
Burnout Syndrome Among Residents of Family Medicine
Синдром сагоревања на послу специјализаната породичне медицине
M. JERINIĆ

SPECIAL ARTICLE-CLINICAL PRACTICE/СПЕЦИЈАЛНИ ЧЛАНАК-КЛИНИЧКА ПРАКСА
Risk Factors for Venous Thromboembolism and Duration of Anticoagulation Therapy
Фактори ризика за венски тробоемболизам и трајање антикоагулантне терапције
N.M. ANTONIJEVIĆ, V. KANJUH, I. ŽIVKOVIĆ, LJ. JOVANOVIĆ

CONTINUING MEDICAL EDUCATION/КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ПРАКСА
Questions and Answers
Питања и одгори
M. MAVIJA, S. ILIĆ, V. PAVLIĆ

ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ЧАСОПИСИМА УВРШТЕНИМ У MEDLINE

РЕЦЕНЗИРАЊЕ РУКОПИСА НАУЧНИХ САОПШТЕЊА

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS/УПУТСТВО АУТОРИМА